Goudse Energie Stemwijzer

Op 14/15/16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda. Met het opstellen van de Goudse Energie Stemwijzer willen we de Goudse kiezers helpen een duurzame stem uit te brengen op het terrein van de energietransitie. Via deze 16 stellingen laten we zien welke positie de Goudse politieke partijen kiezen op specifieke vraagstukken rondom de complexe opgave van de energietransitie.
Door met je muis over een stelling heen te gaan zie je waar de partijen voor kiezen: eens of oneens. Na de klik zie je het overzicht per partij en hun argumenten.

We wensen je veel plezier en vooral wijsheid toe!