Veelgestelde vragen (FAQ)

Energietransitie

De energietransitie is de overgang van fossiele energie (zoals olie of aardgas) naar (betaalbare) duurzame en veilige energie. Door gebruik van deze energie belasten we de aarde niet en hebben we een bron van energie die nooit opraakt. Voor de energietransitie schrijven alle regio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie en alle gemeenten een Transitievisie Warmte.

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties in 30 regio's samen aan een Regionale Energiestrategie. Zo ook Gouda die bij de regio Midden-Holland behoort. 

Van Plaswijck tot Korte Akkeren en van Goudse Poort tot Goverwelle: uiteindelijk moet heel Gouda een keer van het aardgas af. In de Transitievisie Warmte schetst de gemeente het eerste tijdpad hiernaartoe. Hierin wordt beschreven met welke wijken we voor 2030 willen starten. Ook het alternatief voor aardgas is dan bekend.

Verkenningsbuurten zijn de buurten in Gouda waar we een eerste verkenning willen doen naar de mogelijkheden om aardgasvrij te worden. Dit zijn buurten in Gouda waar nu al goede mogelijkheden zijn om over te gaan op volledig schone energie. Technisch gezien lijken deze buurten zelfs zo geschikt, dat ze deze overstap al voor 2030 zouden kunnen maken. Maar een verkenningsbuurt is nog lang geen aardgasvrije buurt. Sterker nog: er ligt nog niets vast hierover.

Isoleren

Isolatie is belangrijk omdat het helpt om de warmte in de winter en de koelte in de zomer binnen te houden, waardoor het comfortniveau in huis wordt verbeterd. Het zorgt voor lagere energiekosten en een lagere impact op het milieu. Bovendien draagt isolatie bij aan geluidsdemping, vochtregulatie en verbetert het de algehele levensduur van een gebouw.

De beste isolatie hangt af van de plek waar de isolatie wordt aangebracht. Bijvoorbeeld bij vloerisolatie in de kruipruimte is het van groot belang dat de isolatie goed tegen vocht kan. Terwijl voor een zoldervloer steenwol een geschikte kandidaat kan zijn wegens zijn akoestische eigenschap om geluid te dempen.

Wanneer er gekeken wordt naar welke isolatie de meeste energiebesparing op levert, dan zal dit zowel af hangen of er al enige vorm van isolatie aanwezig is als welke soort isolatiemateriaal er wordt toegepast.

Goede isolatie kan aanzienlijke energiebesparingen opleveren. Door je huis goed te isoleren, voorkom je warmteverlies in de winter en houd je het koeler in de zomer. Dit betekent dat je minder hoeft te stoken of te koelen, wat leidt tot lagere energiekosten. De terugverdientijd voor isolatie is vaak tussen de 5 en 15 jaar.

Warmtepompen

Een warmtepomp werkt door warmte uit een lage temperatuurbron (zoals de buitenlucht, grond of water) te onttrekken en deze warmte vervolgens op een hoger temperatuurniveau af te geven aan een verwarmingssysteem voor een gebouw. Dit proces wordt mogelijk gemaakt door een circulerend koelmiddel dat verdampt en condenseert bij lage en hoge druk.

Er zijn verschillende soorten warmtepompen, waaronder:

Lucht-lucht warmtepompen: Deze halen warmte uit de buitenlucht en leveren warme lucht voor verwarming in huis.
Lucht-water warmtepompen: Ze halen warmte uit de buitenlucht en gebruiken deze om water te verwarmen.
Water-water warmtepompen: Deze onttrekken warmte uit waterbronnen zoals een nabijgelegen meer of grondwater.
Grond-water warmtepompen: Deze halen warmte uit de grond via bodemlussen.

Energie-efficiëntie: Warmtepompen gebruiken relatief weinig elektriciteit om warmte te verplaatsen, waardoor ze energiezuiniger zijn dan traditionele verwarmingssystemen op basis van fossiele brandstoffen.

Lagere verbruikskosten: Door hun efficiëntie kunnen warmtepompen zorgen voor een lagere energierekening in vergelijking met de traditionele verwarming.

Milieuvriendelijk: Warmtepompen verminderen de CO2-uitstoot, aangezien ze geen verbranding van fossiele brandstoffen vereisen.

Koelingsmogelijkheid: Veel warmtepompen kunnen ook in de zomer voor koeling worden gebruikt, waardoor ze het hele jaar van pas komen.

Duurzaam: Met een juiste installatie en onderhoud kunnen warmtepompen tientallen jaren meegaan.

Monumenten

Ja, naast de subsidies voor onderhoud en restauratie, zijn er vanuit de gemeente Gouda subsidies voor het verduurzamen van monumenten.

Zo kun je 50% korting krijgen voor de omgevingsvergunning. Als de kosten van het duurzaam maken van jouw monument minder zijn dan  € 20.000,-, kost de vergunning € 162,50, als de kosten meer zijn dan  € 20.000,-, kost de vergunning € 325,-.

Daarnaast krijg je 50% korting, met een maximum van € 1.750,- excl. BTW, op de diensten van een Duurzame Monumenten adviseur (DuMo-adviseur) van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Wanneer je in een monument woont dan moet je meestal een vergunning aanvragen.

Als je huis geen momnument is dan hangt het af van wat je precies wilt gaan doen om je huis duurzamer te maken. Als je aanpassingen maakt aan de voorkant van je huis, aan de zijkant, of aan het dak, en deze zijn zichtbaar vanaf de straat, dan moet je daarvoor een vergunning aanvragen. Maar als de veranderingen makkelijk ongedaan gemaakt kunnen worden, niet te zien zijn vanaf de straat, en aan de achterkant van het gebouw plaatsvinden, dan heb je geen vergunning nodig.

Twijfel je neem dan contact op met het omgevingsloket van de gemeente Gouda.

Als eerste kun je de dakenkaart bekijken om te zien of het mogelijk is om zonnepanelen op jouw monument te plaatsen. Wanneer dat mogelijk is, dan is de volgende stap om een vergunning aan te vragen. Het is ook belangrijk om na te gaan of de constructie van het dak sterk genoeg is om de zonnepanelen te dragen. In de regeling erfgoed en duurzaamheid Gouda kun je lezen aan welke andere voorwaarden je dak moet voldoen als je zonnepanelen wilt installeren. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met het omgevingsloket die te bereiken is op het telefoonnummer 14 0182, of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.