Energie WaterGras 

Bewonerswerkgroep Energie WaterGras is een initiatief van bewoners in onze wijk. De werkgroep fungeert qua organisatie en financieel als deel van de bewonersvereniging. Dat betekent dat de werkgroep verantwoording aflegt aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging.Budget voor de werkgroep wordt beschikbaar gesteld door het bestuur, binnen de mogelijkheden van de bewonersvereniging en in goed overleg met de werkgroep. Financiële transacties en verantwoordelijkheden van de werkgroep lopen via de penningmeester van de bewonersvereniging.

De werkgroep bestaat uit een kerngroep en projectmedewerkers. De kerngroep bestaat uit ca. 5 wijkbewoners. De taken van de kerngroep zijn:

Projecten bedenken om het doel van de werkgroep te realiseren. Zoals communicatie met bewoners, uitzoeken van nut, effect en kosten van maatregelen aan woningen, gezamenlijke inkoop van uitvoering en apparaten.
Besluiten welke projecten en andere activiteiten de werkgroep onderneemt, en hier een korte- en lange termijn planning voor maken.
De uitvoering van projecten sturen: bepalen van het doel, waar nodig de werkwijze op hoofdlijnen, en het zoeken, aanwijzen en sturen van uitvoerders. Voor elk project spreken we een kerngroeplid af die aanspreekpunt is. Leden van de kerngroep kunnen zelf ook uitvoerders zijn.
Projecten coördineren.
Het bestuur en de leden van de bewonersvereniging op de hoogte houden van activiteiten en resultaten van de werkgroep.
Voorstellen voorleggen aan het bestuur voor financiële handelingen en waar nodig (belangrijke) activiteiten van de werkgroep.
De kerngroep bestaat uit:

Bas Spekreijse
Freek Deuss
Jaap van der Wel
Michel van der Wiel
Pieter van Vliet
Maarten van Nielen
Annerieke Oosterwegel
Ruud Heijker