Water- en Grassenbuurt

Water- en Grasssenbuurt is 25 hectare groot, heeft  483 woningen en 1.525 inwoners. De buurt grenst aan de westkant tegen de Lust- Burgen- en Steinenbuurt en aan de oostkant grenst deze aan de buurt Bodegraafsestraatweg. Met het Watergras park in het midden en groenstrook aan de  oostkant, waar de omloopkade ligt, is de buurt van het nodige groen voorzien. 

De Waterbuurt is in 1975 gebouwd en een jaar later is het grootste gedeelte van de woningen in de Grassenbuurt gerealiseerd. De meeste woningen die er staan zijn rij- en hoekwoningen. In de buurt zijn er geen appartementen of vrijstaande woningen. De woningen die er staan zijn in vergelijking met de andere buurten groter en ook de kavels zijn ruimer opgezet. Dit verklaard mede  waarom het gasverbruik in deze buurt hoger ligt dan in de andere buurten van Plaswijck.   

Wanneer er gekeken wordt naar de energielabels, dan volgt de buurt de lijn met de meeste andere buurten in Plaswijck. Waar veel van de woningen een energielabel C hebben. Wel wordt op de kaart al zichtbaar dat er al meerdere woningen verder aan het verduurzamen zijn. Net als in de Steinenbuurt verschijnen er steeds meer woningen met een A en B label. En ook op de daken worden er meer zonnepanelen geplaatst.    

 

image
image