Goudse Energie Stemwijzer > Goudse Energie Stemhulp

Met het houden van het duurzaamheidsdebat en natuurlijk de afronding van de gemeenteraadsverkiezingen is dit project afgerond. De resultaten (de antwoorden op en onderbouwingen voor de stellingen) zullen we zeker bewaren. Want de komende 4 jaar zullen we alle politieke partijen die in de gemeenteraad actief zijn aan hun stellingname houden.

De informatie zal niet meer onder de naam Goudse Energie Stemwijzer beschikbaar zijn, omdat we door ProDemos gesommeerd zijn die naam te wijzigen. Triest dat een organisatie die 'voor de democratie' heet nieuwe vormen van burgerparticipatie zo in de weg zit met oud denken. Het is niet anders.

Deze kan je nu vinden op https://energienetwerkgouda.nl/stemhulp