Project

inspiratiebijeenkomst lokale duurzaamheidsgroepen

Geplaatst op 22 mei 2024, 17:15 uur
Illustration

Op de inspiratiebijeenkomst verdiepen we wat op “Gouda Maakt Toekomst” op ons af kwam, in een rustige omgeving. VerduurSamen vraagt om het vertienvoudigen van activiteiten en meer betrokkenheid. We ontdekken wat goed gaat, wat we van elkaar kunnen leren en welke stappen we nog kunnen zetten. Daarom nodigen we vertegenwoordigers van bewonersgroepen en initiatieven rond duurzame thema's uit voor 20 juni.

Toelichting

VerduurSamen
De toekomst hangt mede af van lokale initiatieven. Er gebeurt veel, maar wat weten we eigenlijk van elkaar? Welke methoden passen we toe om medebewoners te bereiken, om hen te informeren, om draagvlak te ontwikkelen voor de plannen, die Gouda CO2 neutraal moeten maken? In veel buurten en blokken zijn bewoners betrokken bij elkaar: delen via buurtapps informatie, lenen gereedschap of vieren samen de burendag in de straat. 
 
Gouda Maakt Toekomst
Rond groen en de energietransitie gebeurt veel: menukaarten per woningtype, collectieve inkoop, planvorming voor een aardgas-loze toekomst, bijvoorbeeld via een warmtenet. 
Voor een CO2 neutraal Gouda is nog veel verandering nodig. Ook voedsel en reizen en het kopen van teveel of niet duurzame producten vragen aandacht. Het evenement “Gouda Maakt Toekomst” van 2 juni op Goudasfalt geeft een mooi beeld van verschillende duurzaamheidsthema’s.

 

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
Vertienvoudigen van gesprekken, initiatieven en acties
Lopend
Deel dit:
Laatste 2 projectupdates

Evert Hasselaar


Al 50 aanmeldingen. Veel rond energie. Initiatieven die nog niet op het Energienetwerk vermeld zijn ook van harte welkom!

1
Open de update in eigen pagina

Peterpaul Kloosterman

Project volgens planning

Energienetwerk Gouda en de Gemeente Gouda (Maak Gouda Duurzaam) hielden donderdagavond een inspiratiebijeenkomst voor alle duurzame doeners en voor bewoners die kennis willen delen of zelf een project starten. De opkomst was groot, de resultaten bemoedigend en allen waren er van overtuigd: dit moete...

lees meer
1
Open de update in eigen pagina