Energie Coöperatie Kort Haarlem

DOEL VAN DE COÖPERATIE

In de buurt Kort Haarlem heeft een groepje bewoners de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met als doelen:

Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen en opwekken.  Dit kan door kennis met elkaar te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (vaak zijn subsidies mogelijk) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie beter is voor het milieu en de maandelijkse energierekening. 

Opkomen voor de belangen van de buurt. Door het uitvoeren van onderzoeken en duidelijkheid te verkrijgen in de (on)mogelijkheden van de energietransitie.

Collectieve acties en projecten. De Energie Coöperatie Kort Haarlem kijkt of het mogelijk is acties en collectieve projecten te realiseren.

 

LID WORDEN VAN DE COÖPERATIE 

Als u woont of gevestigd bent in de buurt Kort Haarlem, kunt u lid worden van de coöperatie en ons steunen voor slechts  €12,50 per jaar t/m 2023 en €15,00 per jaar vanaf 2024. 

Met uw contributie betalen we o.a. deze site, huis-aan-huis flyers, vergaderruimte, buurtbijeenkomsten en onderzoeken. 

Als  lid kunt u ook mede bepalen wat de coöperatie doet en invloed uitoefenen op de gemeentelijke energietransitie plannen. U kunt zelf deelnemen aan discussies of uw mening  aan ons doorgeven.. 

Tenslotte draagt u als lid een steentje bij aan een betere toekomst!