Project
Idee

De regels van het spel

Geplaatst op 24 januari 2022, 20:58 uur
Illustration

Het lijkt me zinvol om vanuit de invalshoek van bewoner/eindgebruiker te proberen de belangrijkste informatie over regelingen inzichtelijk te maken die van toepassing zijn en/of worden.

Toelichting

Het lijkt me van belang om overzichtelijk en inzichtelijk te maken welke regelingen er van toepassing zijn op de lokale energietransitie. Het zijn er veel en meerdere zijn nog in ontwikkeling. Het is naar mijn overtuiging voor bewoners/eindgebruikers van belang om te kunnen achterhalen welke regels bij welk spel (=bij welk traject binnen de energietransitie) van toepassing zijn of kunnen worden. Die informatie wordt niet zonder meer en/of in een vroeg stadium vanuit de betrokken overheden aangereikt. Dat heeft onder meer te maken met de vele raakvlakken die er zijn tussen de aspecten van de energietransitie en aspecten die vallen onder een ander beleidsterrein, bijvoorbeeld het terrein van de ruimtelijke ordening. Daardoor is er ook samenhang met regelgeving voor dat andere terrein en dan wordt alles nog complexer. Zo zal de (veelomvattende) Omgevingswet een belangrijke paraplu worden waaronder regelingen ten aanzien van de energietransitie gaan vallen. Er bestaan al heel wat sites met informatie over regelgeving maar dan vooral gericht op functionarissen die er vanuit hun werk mee te maken hebben. Dus is het waard om vanuit de invalshoek van bewoner/eindgebruiker te proberen de belangrijkste informatie inzichtelijk te maken.

Het lijkt me juist voor 'koplopers' van belang om goed geïnformeerd te zijn over de regels van het spel omdat juist zij daar al in een vroeg stadium mee te maken krijgen. Het is echter nogal 'droge kost' om met regelgeving bezig zijn. Toch hoop ik dat er nog enkele anderen zullen zijn met de eigen-aardige interesse in formaliteiten vanuit het doel om bewoners/eindgebruikers ondersteuning te bieden ten opzichte van functionarissen die door hun werk goed in de regels (kunnen) zijn ingevoerd. 

Doelgroep
Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
Publicatie van voor bewoners/eindgebruikers relevante informatie over mogelijk van toepassing zijnde regelgeving bij de energietransitie. En de publicatie liefst in de vorm van een platform waar bewoners/eindgebruikers informatie op basis van ervaring kunnen aanvullen en kunnen wijzen op knelpunten en mogelijkheden voor mede-bewoners/eindgebruikers.
Deel dit: