Gerard Voskuilen

Bewoner, Werkgroep EnergieuitAchterwillens
Wie is Gerard?

Naast mijn rol als echtgenoot, vader en opa wil ik ook bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk Achterwillens. Dat doe ik het liefst met anderen die dat belangrijk en leuk vinden.

Mijn werk en hobbies

Als pensionado actief met vrijwilligerswerk in de lokale energietransitie en de bevordering biodiversiteit

Organisaties van Gerard
Organisaties waaraan Gerard verbonden is
Projecten waarvoor Gerard contactpersoon is
Projecten waaraan Gerard bijdraagt
Activiteiten van Gerard
Berichten van Gerard