Organisatie

Stichting KlimaatGesprekken

Non-profit, Netwerkorganisatie

Stichting KlimaatGesprekken is een dienstverlener op het gebied van klimaatcoaching. Ons kernproduct is een workshopreeks voor volwassenen, die wordt gegeven door een van onze intern opgeleide klimaatcoaches, allemaal vrijwilligers. Daarnaast bieden we een e-course aan, en organiseren we inspiratiesessies.


KlimaatGesprekken coacht groepen mensen en geeft ze handvatten om binnen de grenzen van een planeet te leven, en laten deelnemers zien hoe ze een goed, effectief en positief klimaatgesprek met anderen kunnen voeren. We gaan daarbij uit van inzichten uit de klimaatpsychologie en daarbij specifiek de vraag: hoe kan het zo zijn dat we al decennialang weten wat klimaatverandering is, maar dat we nog niet massaler en sneller in actie zijn? Door het vergroten van de handafdruk van onze deelnemers, willen we eraan bijdragen om de gedragsverandering die nodig is in de maatschappij in gang te zetten


Bij KlimaatGesprekken geloven we dat klimaatverandering voor een groot deel te maken heeft met de keuzes en het gedrag van mensen. We geloven dat mensen niet kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving omdat het moet, maar omdat het inspireert, verbindt en goed voelt. In onze methodiek maken we gebruik van inzichten uit de klimaatpsychologie om mensen hoop, humor en handelingsperspectief te bieden in onze workshopreeksen en andere bijeenkomsten.


Over handafdruk
Het doel van KlimaatGesprekken is om positieve beweging op gang brengen in de maatschappij, om de eigen invloed van mensen op de transformatie die nodig is om binnen de grenzen van de planeet te leven, zo groot mogelijk te maken. Die invloed noemen we 'handafdruk'.

Deel dit: