Organisatie

Grootouders voor het klimaat - Gouda

Non-profit

De Grootouders voor het Klimaat zijn gestart in het najaar van 2016. Ook senioren die geen grootouder zijn maar zich wel kunnen verenigen met onze missie doen met ons mee. 
Waarom de beweging Grootouders voor het Klimaat?
In een achttal landen is inmiddels al een beweging van Grandparents for Climate gestart.
Steeds vaker zien we de gevolgen van klimaatverandering om ons heen en voelen we het aan den lijve. Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generaties, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Die transitie is al aan de gang en de Grootouders voor het Klimaat zetten zich hiervoor in en komen op voor alle kinderen en kleinkinderen
In Nederland zijn de Grootouders voor het Klimaat actief met Pleinbijeenkomsten, voorleesacties, lezingen/webinars, lokale acties en natuurlijk door ondertekening en uitreiking van het Manifest. Grootouders en senioren die onze zorgen delen sluiten zich aan bij deze internationale beweging.
Wij zijn overtuigd van de dringende noodzaak van verandering. We zijn evenzeer overtuigd van de mogelijkheid van verandering als voldoende mensen daaraan meewerken.


Samen voor het klimaat.

Documenten
Deel dit: