Organisatie

Stichting Gouda Bruist

Non-profit

GOUDA BRUIST! is een verzamelnaam voor Gouwenaars die actief zijn in de stad, de initiatieven die daaruit voortkomen en het sociale (online) platform wat hen onderling verbindt, het platform voor alle Goudse initiatieven. Gouda Bruist brengt meer plezier, creativiteit en verbondenheid in de stad door bewonersinitiatieven verder te helpen en door stadsbrede projecten zoals Lief en Leed - blije buren, actie Lichtpuntjes Gouda met kerstbomen in de hele stad, Eetbaar Gouda en Kijk op Straat.


Gouda Bruist is een stichting met een bestuur. Voor de activiteiten van Gouda Bruist wordt op zzp-basis een kernteam van professionals ingezet met langdurige ervaring op community building en vrijwilligersondersteuning en met een uitgebreid netwerk in de stad. Dit kernteam faciliteert, ontwikkelt en promoot het netwerk en concrete projecten. Het werk van dit kernteam wordt gefinancierd uit externe financiering/projecten (o.a. met bijdragen van Oranje Fonds en VSBfonds, projectsubsidies en opdrachten van gemeente Gouda en woningcorporaties).


Het bestuur bestaat uit Monica Maassen (voorzitter), Hans Braker (penningmeester) en Rens Rutten (secretaris)


Download hier: de stichtingsakte Gouda Bruist van januari 2013
en ons laatste jaarverslag en jaarrekening van 2022


Lees meer over Gouda Bruist

Deel dit: