Bericht

De Energie Karavaan Gouda helpt eigenaren van woningen bij verduurzamen

Geplaatst op 14 september 2023, 22:02 uur
Illustration

Naast het realiseren van duurzame opwek van energie, via bijvoorbeeld zon-op-dak-projecten, wil de Energiecoöperatie Gouda (EcG) bewoners helpen bij het verduurzamen van hun huis. Hiervoor gaat de EcG een samenwerking aan met het Duurzaamheidsplatform Gouda, een aantal Goudse bedrijven en de gemeente Gouda, in de Energie Karavaan Gouda. Hiermee willen we woningeigenaren buurt voor buurt helpen bij het nemen van maatregelen om energie te besparen.

De Energie Karavaan Gouda maakt het makkelijker voor eigenaren om keuzes te maken. Of het nu gaat om isoleren, energie opwekken en/of aardgasvrij maken van de woning: eigenaren hoeven niet alles zelf uit te zoeken. Met de Energie Karavaan ontvangen zij goede informatie over de te nemen maatregelen en over de mogelijkheden om deze te betalen. Hierbij krijgen ze hulp van professionele begeleiders.

Verduurzamen gaat makkelijker met meerdere woningen tegelijk. Zeker als de woningen ongeveer dezelfde bouw hebben. Daarom krijgen zo’n 100 tot 150 woningen in een buurt tegelijkertijd ondersteuning. Eigenaren kunnen dan dezelfde maatregelen nemen voor hetzelfde type huis. Per buurt volgt een aanbod aan eigenaren van woningen. Natuurlijk bepaalt de bewoner uiteindelijk zelf.

De uitvoering gebeurt vooral door lokale bouw- en installatiebedrijven. Voor deze bedrijven is het interessant om meerdere woningen tegelijk aan te pakken. Daardoor kan voordeliger worden ingekocht en is er overzicht in de werkzaamheden over een langere tijd.

EcG gaat hierbij de bewonersbegeleiding op zich nemen, om zo de kwaliteit vanuit bewonersperspectief te borgen. Ook wordt hulp geboden om de financiering rond te krijgen, bijvoorbeeld via collectieve aanvraag van beschikbare subsidies.

Deel dit: