Update

Project-update bij Plaswijck

Geplaatst op 29 oktober 2022, 17:05 uur
Illustration

Na de zomervakantie heeft de gemeente Gouda de projectleider voor onze wijk aangesteld. Het is Ruud IJtsma, die al veel ervaring heeft met de energie- en warmtetransitie. Ook met Danny van der Roest van de gemeente Gouda is al kennis gemaakt. Met hen maar ook met de programmamanger Marjolein Broos van de gemeente Gouda is er veel en goed overleg over wat er kan en moet gebeuren in de wijk en wat (nog)niet.

In een gezamenlijk overleg met de projectleiders zijn afgelopen week 12 actiepunten besproken. De plannen, mogelijkheden en werkwijze zijn in open sfeer doorgesproken. De onderzoeks- en actiepunten zijn tot stand gekomen op basis van vele gesprekken en overleggen, (officiële) documenten, raadsbesluiten, eerdere ervaringen, online bewonerssessies, bewonersenquêtes en buurtinitiatieven. Daarmee gaan we dus aan de slag. Op https://www.we2804.nl/energiecooperatie/plan-van-aanpak/ staat een overzicht van deze actiepunten.

Belangrijk nu is om stil te staan bij het onderzoeksproject dat gaat over de mogelijkheden om delen van de wijk te verwarmen met aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen. Dat is een hoofditem uit de Transitievisie Warmte en ook eerste, officië;e opdracht voor de projectleider. In het onderzoek zullen de mogelijkheden van een warmtenet worden meegenomen, maar het is geen vaststaand uitgangspunt. Wat betreft aquathermie is er van onze kant nog geen eenduidig standpunt, anders gezegd wij zijn voorzichtig over de kansen voor aquathermie voor onze wijk. Belangrijke reden is dat de onderzoeken tot dusver te dun zijn om daarop nu al vergaande besluiten te nemen. Vandaar dat de projectleider verder gaat met 'het feitelijk onderzoeken van de mogelijkheden van aquathermie uit de Elfhoevenplas voor onze wijk Plaswijck'.

Illustration
 
Deel dit: