Bericht

Energiecoöperatie Gouda publiceert Jaarplan 2022

Geplaatst op 24 december 2021, 22:00 uur
Illustration

De Energiecoöperatie Gouda (EcG) heeft afgelopen week het Jaarplan 2022 in concept aan de leden toegestuurd. Dit is ook in samenspraak met die leden tot stand gekomen, onder meer op de ALV van eind oktober.

In 2022 zet de EcG de volgende stappen aan de hand van vier speerpunten: 
1. Het stimuleren, steunen en samenbrengen van initiatieven in de stad; 
2. Ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht financiële mogelijkheden, mee kan doen in de energietransitie; 
3. Het vergroten van het draagvlak voor de energiecoöperatie; 
4. Het beïnvloeden van bestuur, politiek en andere partners zodat de belangen van inwoners goed meegewogen worden. 

De Energiecoöperatie Gouda is een vereniging en kan dus alleen bestaan bij de gratie, inzet én betrokkenheid van haar leden en sympathisanten. Doe je met ons mee? Word lid, geef je voorkeur aan via https://nl.surveymonkey.com/r/EcG2022 of meld je aan bij lopende projecten op dit Energienetwerk Gouda.

Deel dit: