Bericht

SCP: burgers hebben zorgen om klimaat en klimaatbeleid

Geplaatst op 7 juli 2021, 13:20 uur
Illustration

Het Sociaal Cultureel Planbureau kwam met enkele interessante uitkomsten uit haar laatste klimaatonderzoek onder Nederlanders. 

Zo blijkt dat dat veel Nederlanders van mening zijn dat daadwerkelijk het klimaat verandert en dat zij zich hierover zorgen maken. Ook vindt tweederde van de ondervraagden dat snel ingrijpen door de overheid met maatregelen noodzakelijk is om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Een meerderheid is ook voorstander van het omschakelen naar groene energie en van het zelf nemen van stappen om de klimaatverandering tegen te gaan. 

Tegelijk bleek ook dat driekwart van de ondervraagden van mening is dat het huidige klimaatbeleid onvoldoende is om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Verder maken veel Nederlanders zich zorgen over de financiële gevolgen van het klimaatbeleid van de regering. Dat gaat dan vooral om de gevolgen voor de eigen financiële lasten. Eveneens vinden Nederlandse dat de lasten van het klimaatbeleid onrechtvaardig worden verdeeld tussen burgers en bedrijven. De lasten liggen te veel bij burgers en te weinig bij bedrijven. Dit zijn bekende signalen die ook al uit eigen wijkenquêtes en online sessies naar voren kwamen. 

Over de maatregelen zijn de meningen meer verdeeld. Er zijn wel veel voorstanders van het verduurzamen van woningen. Ook subsidies voor elektrische auto's en een vliegtaks kunnen op steun rekenen. 

Voor meer informatie, zie https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2021/06/22/burgers-hebben-zorgen-over-lasten-en-lastenverdeling-van-klimaataanpak

Deel dit: