Bericht

Gemeente Gouda en Energiecoöperatie Gouda gaan samenwerken

Geplaatst op 27 april 2021, 00:28 uur

Op vrijdag 23 april 2021 tekenden wethouder Hilde Niezen en voorzitter van de Energiecoöperatie Gouda (EcG) Léon van der Meij een samenwerkingsovereenkomst rond de energietransitie. De ondertekening vond plaats tijdens de vijfde Transitietafel. De gemeente Gouda en de EcG leggen daarin vast intensief samen te werken aan een duurzamer Gouda met meer actieve betrokkenheid en inbreng van inwoners bij de energietransitie. De EcG lanceerde bij deze gelegenheid de community website energienetwerkgouda.nl. De website is hét interactieve digitale platform voor duurzame buurtinitiatieven in Gouda.

De gemeente Gouda wil al in 2040 CO2 neutraal en aardgasvrij zijn. De energietransitie is een intensief proces dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Hiervoor is goede uitwisseling en intensieve samenwerking nodig tussen overheden, inwoners, instellingen en bedrijven. De energietransitie kan alleen plaats kan vinden bij voldoende breed draagvlak voor besluiten en maatregelen. Daarom zijn de gemeente Gouda en EcG deze samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

De EcG wil Gouwenaars stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld door actief de wijk in te gaan met energiecoaches en andere deskundigen om uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de wijk te verbinden aan passende oplossingen. Dat kunnen betaalbare alternatieve warmtebronnen in straat of buurt zijn. Maar óók de ‘kleinere’ initiatieven, zoals verbetering van woningisolatie. De website energienetwerkgouda.nl is als verzamelplaats van ideeën, kennis, initiatieven, wensen en vragen hieraan ondersteunend.     

EcG wil zich richten op het ondersteunen van nieuwe en bestaande energiecoöperaties en duurzaamheidsinitiatieven in stad, wijk en buurt. Ook waar bewoners zich ernstige zorgen over de haalbaarheid van de energietransitie in hun buurt of straat.
Zo boden bewoners van de wijk Kort Haarlem afgelopen vrijdag de gemeente Gouda een petitie aan, waarin zij hun zorgen en bezwaren kenbaar maakten. Soortgelijke geluiden komen ook uit de andere wijken waar buurtbijeenkomsten en of enquêtes zijn gehouden over de gevolgen van de energietransitie. Naast de technische haalbaarheid maken huiseigenaren zich vooral zorgen over de kosten die hen te wachten staan. Deze voorbeelden onderstrepen het belang van een goede samenwerking. De EcG zet zich daarom in om met elkaar bij te dragen aan het realiseren van de energietransitie en de klimaatdoelstellingen.

Deel dit: