Activiteit

De Top van Onderop - Nationaal Klimaat Platform

woensdag 6 december 2023 , 9:00 - 17:00 uur
Illustration

Op dat moment is in Dubai de internationale VN-klimaatconferentie in volle gang. Juist dan wil het NKP zichtbaar maken dat er in Nederland al veel gebeurt, zodat internationale onderhandelingen en de concrete dynamiek in Nederland bij elkaar komen. Het programma wordt nog verder uitgewerkt, de volgende onderwerpen zijn al bekend:

  • Op naar Energievrijstaten: hoe bepalen we zelf de prijs van onze energie.
  • Blik vooruit: Een gesprek tussen de verschillende generaties over drijfveren, tomeloze energie en gedeelde toekomstdromen.
  • Paris Proof: Rijtjeshuizen die energie opwekken en CO2 vasthouden. Kantoorpanden die nu al zo duurzaam gebouwd of gerenoveerd worden dat ze niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde. Er wordt op steeds meer plekken harder gelopen dan de regels van de overheid voorschrijven. De Dutch Green Building Council en Ballast Nedam Development vertellen aan de hand van concrete successen hoe ze dit doen en hoe jij ook een versnelling hoger kan.
  • Van Land tot pand: In deze sessie nemen boeren, bedrijven en bouwers je mee in deze ontwikkeling. Dankzij 200 miljoen uit het klimaatfonds groeit het zo hard als bamboe.
  • Hoe kom ik achter de voordeur? Aan de hand van voorbeelden uit wijken en het werk van fixbrigades laat deze sessie zien hoe je in achterstandswijken de kansen kan pakken. Met hulp van nieuw opbouwwerk groeit het draagvlak voor de verduurzaming van onderop.
Deel dit: