Activiteit

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

donderdag 30 november 2023 , 9:00 - 16:00 uur
Illustration

Sinds de zomer van 2021 zijn de energieprijzen tot duizelingwekkende hoogten gestegen. Tegelijkertijd heeft Nederland plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energie. Voor lang niet alle huishoudens is de energietransitie echter haalbaar en betaalbaar. Tegelijkertijd neemt energiearmoede rap toe. Hoe zorgen we dat ook huishoudens met lagere inkomens kunnen deelnemen aan en profiteren van de energietransitie?

Ook dit jaar organiseert Platform31 in samenwerking met het ministerie van BZK en RVO de masterclass Energietransitie, Armoede en Gedrag. De masterclass zal nog plaatsvinden in Hoorn en Gouda.

Tijdens deze masterclass worden deelnemende gemeenten en woningcorporaties meegenomen in de belangrijkste aspecten van een aanpak voor de energietransitie onder lage inkomens, met als doel energiearmoede te voorkomen en/of terug te dringen. Het programma is gevuld met presentaties van inspirerende sprekers uit de praktijk en theorie. Ook krijgt u gelegenheid om in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige die aan den lijve ondervindt welke invloed de energieprijzen hebben op het dagelijks leven. Zo ontvangt u allerhande kennis over de energietransitie, energiearmoede, de invloed van schaarste op gedrag, hoe daarmee om te gaan, en welke middelen daarvoor in te zetten. Daarnaast is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling en het werken aan een aanpak voor de inclusieve energietransitie voor uw organisatie.

Kosten toelichting
100 euro (ex BTW)
Deel dit: