Over ons 

De Werkgroep Energie uit Achterwillens bestaat sinds medio 2020. Vrijwilligers uit de wijk nemen initiatieven om de energietransitie in Achterwillens te vergemakkelijken. In overleg ondernamen zij de volgende activiteiten:

  • bewonersavonden, tot nu toe op 14/15/16 sep 2020, 16/23 feb 2021, 23 mrt 2021, 8 apr 2021, 19 apr 2021
  • nieuwsbrieven en artikelen op deze website
  • advies aan de gemeente Gouda als uitkomst van het proces Verkenningsbuurt in het opstellen van de Transitie Visie Warmte (najaar 2021)
  • werkgroep collectieve inkoop isolatiemaatregelen sinds november 2021
  • verkenning van mogelijkheid to aquathermfe uit de Reeuwijkse Plassen als alternatieve warmtebron voor de Slagenbuurt+

Het kernteam van de Werkgroep Energie uit Achterwillens verbindt diverse initiatieven en werkzaamheden die samenhangen met de energietransitie.

Wilt u ook meer weten of deelnemen? Stuur een e-mail naar energie@achterwillens.eu of bel met 06 – 14 11 33 01