Bericht

Microsubsidie voor huurders en huiseigenaren

Geplaatst op 28 juni 2021, 17:26 uur

Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven bezig met opwekking van duurzame energie, isolatiemaatregelen en/of besparing. Met deze regeling hebben lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de energietransitie.

Ook verenigingen en woningbouwcorporaties kunnen subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen. Voor Verenigingen van Eigenaren geldt dat de gemiddelde WOZ-waarde van de appartementen niet hoger mag zijn dan € 250.000. De provincie subsidieert maximaal 50% van de projectvoorbereidingskosten. Per project is de maximale subsidie € 75.000.

Voor particulieren (natuurlijke rechtspersonen) is het mogelijk om subsidie aan te vragen.
De hoofdlijnen daarvan zijn:

  • Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd.
  • Subsidie is mogelijk voor een maatwerkadvies gericht op verduurzaming van de woning. Een maatwerkadvies wordt tot €300,-. voor 100% vergoed.
  • Subsidie is ook mogelijk voor het nemen van besparingsmaatregelen. De hoogte van de subsidie is 75% van de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen. De maximum subsidie is €3.000 en de minimale subsidie is €300.
  • Het kan gaan om een huurwoning of een eigen woning, de aanvrager moet de woning wel zélf bewonen.
  • Bij een huurwoning mag de kale maandhuur niet hoger zijn dan €950. Gaat het om een eigen woning dan geldt een maximale WOZ-waarde van €250.000 (peildatum januari 2020)

 

Illustration
 
Deel dit: